خانه/لوازم جانبی/سر سوهان, سر سوهان سرامیکی/سر سوهان سرامیکی میخی نوار قرمز

سر سوهان سرامیکی میخی نوار قرمز

-درجه زبری متوسط

-مناسب استفاده روی کاشت