جا قلمی قرمز

-قابل شستشو

-چند محفظه برای طبقه بندی