رنده پدیکور صورتی

رنده پدیکور صورتی مناسب برای مصرف شخصی و استفاده در سالن های ارایشی برای ترک پا و پینه