خانه/سر سوهان, سر سوهان الماسه, سر سوهان کروم/سر سوهان الماسه روکش کروم استوانه ای نوار قرمز

سر سوهان الماسه روکش کروم استوانه ای نوار قرمز

-مناسب استفاده روی کاشت

-درجه زبری متوسط