خانه/سر سوهان, سر سوهان الماسه, سر سوهان کروم/سر سوهان الماسه روکش کروم استوانه ای سرگرد

سر سوهان الماسه روکش کروم استوانه ای سرگرد

-مناسب استفاده روی کاشت