خانه/لوازم جانبی/سر سوهان, سر سوهان الماسه/سر سوهان الماسه روکش کروم مخروطی ریز نوار زرد

سر سوهان الماسه روکش کروم مخروطی ریز نوار زرد

-مناسب استفاده روی کاشت

-درجه زبری پایین