خانه/لوازم جانبی/سر سوهان, سر سوهان شنی/سر سوهان شنی مخروطی سرگرد نوار آبی

سر سوهان شنی مخروطی سرگرد نوار آبی

-مناسب برای مانیکور و پدیکور