خانه/سر سوهان, سر سوهان الماسه, سر سوهان کروم/سر سوهان روکش کروم هفت رنگ استوانه ای سرگرد

سر سوهان روکش کروم هفت رنگ استوانه ای سرگرد

-مناسب استفاده روی کاشت