خانه/سر سوهان, سر سوهان الماسه, سر سوهان کروم/سر سوهان روکش کروم هفت رنگ میخی

سر سوهان روکش کروم هفت رنگ میخی

-مناسب استفاده روی کاشت