خانه/لوازم جانبی/سر سوهان, سر سوهان سرامیکی/سر سوهان سرامیکی استوانه ای نوار قرمز

سر سوهان سرامیکی استوانه ای نوار قرمز

-درجه زبری متوسط

-مناسب استفاده روی کاشت