خانه/لوازم جانبی/سر سوهان, سر سوهان سرامیکی/سر سوهان سرامیکی شعله نوار قرمز

سر سوهان سرامیکی شعله نوار قرمز

-درجه زبری متوسط

-مناسب استفاده روی کاشت