کوکتل پدیکور توپی رنگی 80 گرمی

-ایجاد نرمی و لطافت در پوست

-مناسب  پدیکور